862/1993

Given i Helsingfors den 11 oktober 1993

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Uzbekistan om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Den i Tashkent den 1 oktober 1992 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Uzbekistans regering ingångna överenskommelse om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar, i vilket vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 20 augusti 1993 (861/93) och vilken republikens president godkänt likaså den 20 augusti 1993 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 22 september 1993, träder i kraft den 22 oktober 1993 så som därom avtalats.

2 §

Lagen den 20 augusti 1993 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Uzbekistan om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar (861/93) och denna förordning träder i kraft den 22 oktober 1993.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 74/93)

Helsingfors den 11 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.