860/1993

Utfärdat i Helsingfors den 6 oktober 1993

Arbetsministeriets beslut om koncentrationer som befunnits skadliga i luften på arbetsplatsen

Arbetsministeriet har med stöd av 6 § statsrådets beslut den 8 oktober 1992 om skydd av arbetstagare mot risker i samband med exponering för kemiska agenser (920/92) beslutat:

1 §

Med detta beslut bekräftar arbetsministeriet listan över de koncentrationer som enligt 6 § statsrådets beslut om skydd av arbetstagare mot risker i samband med exponering för kemiska agenser (920/92) befunnits skadliga i luften (indikativa gränsvärden). Listan publiceras i bilaga 1 till arbetsministeriets säkerhetsmeddelande nummer 25.

Säkerhetsmeddelande nummer 25 fås mot betalning hos arbetsministeriets publikationsförsäljning i Tammerfors.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1993.

Helsingfors den 6 oktober 1993

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Överinspektör
Matti Kajantie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.