853/1993

Utfärdat i Helsingfors den 30 september 1993

Statsrådets beslut om upphävande av 12 § 2 momentet statsrådets beslut om stöd som enligt lantbruksinkomstlagen betalas till lantbrukare

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §

Genom detta beslut upphävs 12 § 2 momentet i statsrådets beslut av den 29 april 1993 om stöd som enligt lantbruksinkomstlagen betalas till lantbrukare (404/93).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 6 oktober 1993.

Helsingfors den 30 september 1993

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.