851/1993

Given i Helsingfors den 1 oktober 1993

Förordning om ändring av 1 och 3 §§ förordningen om Helsingfors exekutionsverk

På föredragning av justitieministern

ändras 1 § 1 mom. samt 3 § 3 mom. förordningen den 8 februari 1985 om Helsingfors exekutionsverk (159/85), av dem 3 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 26 augusti 1988 (756/88), som följer:

1 §

För verkställighet av utsökningsärenden och domar i brottmål finns i Helsingfors ett exekutionsverk.


3 §

Vid förhinder för den ledande stadsfogden träder en av justitieministeriet förordnad stadsfogde i hans ställe.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

Helsingfors den 1 oktober 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.