836/1993

Utfärdat i Helsingfors den 23 september 1993

Statsrådets beslut om ändring av 2 § i statsrådets beslut om grunderna för verksamhetsunderstöd till yrkesutbildningscentrer för vuxna

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet ändrat 2 § i statsrådets beslut av den 8 november 1990 om grunderna för verksamhetsunderstöd till yrkesutbildningscentrer för vuxna (982/90), sådan den lyder i statsrådets beslut av den 10 september 1992 (862/92), som följer:

2 §

Verksamhetsunderstöd för varje vuxenutbildningscenter fastställs för det kommande året till 15 procent av vuxenutbildningscentrets genomsnittliga driftskostnader under de tre föregående åren. Vid beräkning av genomsnittet ändras driftskostnadernas belopp så att det motsvarar beräkningsårets kostnadsnivå.


Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1993.

Helsingfors den 23 september 1993

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Överinspektör
Pekka Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.