830/1993

Annetu i Helsingfors den 6 september 1993

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 3 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav, som skall ställas på pälsdjursuppfödning

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 3 § i sitt beslut av den 2 september 1985 om djurskyddskrav, som skall ställas på pälsdjursuppfödning (757/85), som följer:

3 §

Farmområdet skall omgärdas. En mink-, hiller-, mårdhunds- eller rävfarm behöver emmellertid inte omgärdas, om djuren har hindrats att rymma genom att skugghusen har isolerats med nät, bräder eller på något annat säkert sätt.


Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1993.

På pälsdjursfarmer som har varit verksamma före den 1 november 1985 tillämpas övergångstidsstadgandena i 12 § 3 mom. jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurskyddskrav, som skall ställas på pälsdjursuppfödning.

Annetu i Helsingfors den 6 september 1993

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Överinspektör
Pirkko Skutnabb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.