803/1993

Given i Helsingfors den 7 september 1993

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Kazakstan om handel och ekonomiskt samarbete

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Den i Alma-Ata den 29 september 1992 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Kazakstans regering ingångna överenskommelse om handel och ekonomiskt samarbete, vilken republikens president godkänt den 30 december 1992 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 16 augusti 1993, träder i kraft den 15 september 1993 så som därom avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 september 1993.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 68/93)

Helsingfors den 7 september 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.