800/1993

Given i Helsingfors den 27 augusti 1993

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Republiken Estland om ekonomiskt samarbete och stöd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Den i Tallinn den 22 juni 1993 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Republiken Estlands regering om ekonomiskt samarbete och stöd, vilken republikens president godkänt den 12 juli 1993 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 17 augusti 1993, träder i kraft den 16 september 1993 så som därom avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 16 september 1993.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 67/93)

Helsingfors den 27 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.