799/1993

Given i Helsingfors den 27 augusti 1993

Förordning om ikraftträdande av betalningsandelsavtalet för den baltiska specialfonden för investeringar mellan de nordiska länderna och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Budapest den 14 april 1992 mellan Republiken Finland, Konungariket Danmark, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling ingångna betalningsandelsavtalet för den baltiska specialinvesteringsfonden för investeringar i Estland, Lettland och Litauen, i vilket vissa bestämmelser godkänts av riksdagen den 1 december 1992 och vilket republikens president godkänt den 18 december 1992 och beträffande vilket noterna om dess godkännande utväxlats den 5 augusti 1993, träder i kraft den 4 september 1993 så som därom avtalats.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 4 september 1993.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författnigssamlings fördragsserie nr 66/93)

Helsingfors den 27 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.