797/1993

Given i Helsingfors den 27 augusti 1993

Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

De i London den 1 maj 1992 antagna ändringarna i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart (FördrS 27/67), vilka republikens president godkänt den 28 maj 1993, träder i kraft den 1 september 1993 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1993.

(Ändringarna finns till påseende och kan erhållas hos sjöfartsstyrelsen, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 27 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.