792/1993

Utfärdat i Helsingfors den 26 augusti 1993

Statsrådets beslut om ändring av 6 § statsrådets beslut om avgifter för Bilregistercentralens prestationer

Statsrådet har vid föredragning från trafikministeriet

ändrat 6 § 1 mom. i sitt beslut av den 30 december 1992 om avgifter för Bilregistercentralens prestationer (1704/92) som följer:

6 §
Registerutdrag

För registerutdrag som sänds till kunden per post uppbärs

1) om en registreringsanmälan har inlämnats till postanstalten på det sätt som förordningen om registrering av fordon (1703/92) anger 60 mk
2) om ett registerutdrag sänds på grundval av en registreringsanmälan som lämnats genom direktregistrering, hos den som gjort direktregistreringsanmälan i efterskott 40 mk
3) i övriga fall 60 mk


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1993.

Helsingfors den 26 augusti 1993

Trafikminister
Ole Norrback

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.