791/1993

Given i Helsingfors den 27 augusti 1993

Förordning om ikraftträdande av ändringar i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

De i Köpenhamn den 25 november 1992 antagna ändringarna i det i Montreal den 16 september 1987 ingångna protokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet (FördrS 65-66/88), vilka republikens president godkänt den 27 augusti 1993, träder i kraft den 22 september 1993 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 22 september 1993.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 63/93)

Helsingfors den 27 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.