790/1993

Given i Helsingfors den 27 augusti 1993

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Australien om utgivande av sjukvård till personer vid tillfällig vistelse samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Canberra den 6 augusti 1992 mellan Republiken Finland och Australien ingångna överenskommelsen om utgivande av sjukvård till personer vid tillfällig vistelse, i vilken vissa bestämmelser godkänt genom en lag av den 12 juli 1993 (789/93) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till och vilken republikens president godkänt likaså den 12 juli 1993 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 26 juli 1993, träder i kraft den 1 september 1993 så som därom avtalats.

2 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av överenskommelsen utfärdas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

3 §

Lagen den 12 juli 1993 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Australien om utgivande av sjukvård till personer vid tillfällig vistelse (789/93) och denna förordning träder i kraft den 1 september 1993.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 61/93)

Helsingfors den 27 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.