789/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Australien om utgivande av sjukvård till personer vid tillfällig vistelse

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Canberra den 6 augusti 1992 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finland och Australien om utgivande av sjukvård till personer vid tillfällig vistelse är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 34/93
ShUB 9/93

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.