787/1993

Utfärdat i Helsingfors den 27 augusti 1993

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fångst av lax och öring i vissa vattendragsområden år 1993

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 37 § 1 mom. 2 punkten lagen den 16 april 1982 om fiske (286/82) beslutat:

1 §

Fångst av havslax, havsöring och bäcköring får bedrivas med spö och drag från och med den 11 september till och med den 15 november

1) i Kymmene älv inom Kotka stad inom ett område, som börjar hundra meter nedanom förbiledningskanalen vid Koivukoski kraftverk och i Huumanhaara strömfåra sträcker sig nedströms fram till landsvägsbron vid Hovikoski fors och i Langinkoski strömfåra sträcker sig nedströms fram till bron vid Sutelavägen samt i Langinkoski fors från höjden av norra spetsen av Heinäsaari ö nedströms ända till älvmynningen, samt vidare i Högfors strömfåra inom ett område, som börjar vid Alahovi brygga och fortsätter nedströms till höjden av Kymmene kyrka samt ytterligare inom de vattenområden Karhulan Virkistyskalastajat r.y. benämnda förening förfogar över,

2) i Kymmene älv inom Pyttis och Strömfors kommuner inom ett område, som börjar hundra meter nedanom dammen i Abborrfors kraftverks nedre kanal och sträcker sig nedströms ända till älvmynningen,

3) i Vanda och Kervo åar inom Helsingfors och Vanda städer,

4) i Aura å inom Lundo kommun inom ett område, som börjar hundra meter nedanom kvarndammen i Nautelankoski fors och därifrån sträcker sig 500 meter nedströms samt inom Åbo stad inom ett område, som börjar hundra meter nedanom dammen i Hallis fors och sträcker sig nedströms till Martinsbron,

5) i Kumo älv inom Nakkila och Ulfsby kommuner samt inom Harjavalta stad inom ett område, som börjar vid Harjavalta stads reningsverk för avloppsvatten och sträcker sig nedströms ända till bryggan i Ravani, samt

6) i Merikarvia älv i Merikarvia kommun inom ett område, som börjar hundra meter nedanom dammarna vid Lankoski kraftverk och sträcker sig nedströms ända till älvmynningen.

2 §

Fångst av insjölax, insjööring och bäcköring får bedrivas med spö och drag från och med den 11 september till och med den 15 november

1) utmed Ruunaa forsled i Lieksa stad inom ett område, som börjar vid nacken av Paasikoski fors och sträcker sig nedströms ända till nedre ändan av Siikakoski fors,

2) i Paloisvirta ström mellan Paloisjärvi och Porovesi sjöar i Idensalmi stad,

3) i Pisanvirta ström mellan Ala-Siikajärvi och Vuotjärvi sjöar i Nilsiä kommun,

4) i Lastuvirta ström mellan Syväri och Vuotjärvi sjöar i Nilsiä kommun,

5) i Karvio fors i Heinävesi kommun,

6) i Pirtinvirta ström mellan Siitinselkä och Huruslahti i Varkaus stad,

7) i Kyrönvirta ström i Nyslott stad inom det område, som avsatts för Kyrönsalmi fritidsfiskeområde,

8) i Vuoksen i Imatra stad inom ett område, som börjar vid Saimens utflöde i Vuoksen och sträcker sig nedströms till den stoppbom, som bildar gränszonens bakre gräns, dock med undantag av en sträcka av hundra meter nedanom Tainionkoski och Imatra kraftverksdammar,

9) i Äyskoski forsar mellan Nilakka och Koskivesi sjöar i Tervo kommun,

10) i Tammerforsen i Tammerfors stad inom ett område, som ägs av Tammerfors stad och som börjar vid dammen för det av Tammerfors stad ägda elverket och sträcker sig nedströms ända till Pyhäjärvi sjö,

11) i Halsua å i Vetil kommun inom det område Vetil fiskelag förfogar över från nacken av Siponkoski fors uppströms,

12) i Hossa älv i Suomussalmi kommun inom ett område, som börjar vid Niskakoski fors och sträcker sig nedströms ända till Alaniva, samt i Lounatkoski fors mellan Jatkonjärvi och Lounaja sjöar och i Iikoski fors mellan Hypäsjärvi och Huosiusjärvi sjöar,

13) i Pajakka älv mellan Lammasjärvi och Ontojärvi sjöar i Kuhmo stad,

14) i Kajaaninjoki älv i Kajana stad inom ett område som börjar vid Koivukoski kraftverk och sträcker sig nedströms till Ämmäkoski kraftverk samt vidare nedanför Ämmäkoski kraftverk inom det fritidsfiskeområde Kajana stad förfogar över ända fram till höjden av Tuulikallio,

15) i Posio kommun inom de vattenområden, som ingår i Korouoma fritidsfiskeområde,

16) i Rovaniemi landskommun inom de delar av Meltaus och Raudanjoki älvar, som bildar Vikaköngäs fritidsfiskeområde,

17) i Savukoski kommun inom Kairijoki vattendrag och i Kemi älv jämte biflöden inom ett område, som börjar vid Kairijoki älvmynning och sträcker sig uppströms fram till Uuraoja älvs mynning, och i Uuraoja älv, samt

18) i Seipäjoki och Luirojoki älvar i Sodankylä kommun inom ett område, som börjar vid Aramatinvuopaja och sträcker sig nedströms fram till Pessijoki älvs mynning, samt i Pessijoki älv.

3 §

Fångst av insjölax och insjööring får bedrivas med nät, spö och drag från och med den 16 oktober till och med den 30 november i Pielisjoki älv inom Joensuu stad samt inom Eno och Kontiolahti kommuner inom ett område, som börjar vid Uimaharju landsvägsbro och sträcker sig nedströms ända till linjen Hasaniemi linjetavla-vågbrytaren-spetsen av Kalmoniemi udde.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 10 september 1993 och gäller till utgången av år 1993.

Helsingfors den 27 augusti 1993

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Överinspektör
Harri Dahlström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.