785/1993

Utfärdat i Helsingfors den 26 augusti 1993

Statsrådets beslut om riksmätplatser

Statsrådet har med stöd av 3 § 1 mom. förordningen den 16 juni 1978 om mätservice (489/78) vid föredragning från handels- och industriministeriet beslutat:

1 §

Till riksmätplatser förordnas:

1) statens tekniska forskningcentral (laboratoriet för el- och automationsteknik) som fungerar såsom riksmätplats för storheterna elektrisk ström, resistans, spänning, elektrisk effekt, elektrisk energi, tid och frekvens;

2) statens tekniska forskningcentral (laboratoriet för produktionsteknik i verkstäder), som fungerar såsom riksmätplats för verkstadstekniska storheterna längd, vinkel, planhet, rakhet och rundhet;

3) geodetiska institutet, som fungerar såsom riksmätplats för storheten längd, (grundenheten meter samt längdmått och distanser större än meter, i synnerhet geodetiska baslinjer) samt för storheten tyngdacceleration;

4) mätteknikcentralen, som fungerar såsom riksmätplats för storheterna temperatur, massa och tryck; samt

5) TELE-Engineering, som fungerar såsom riksmätplats för storheterna dämpning, ljudtryck och högfrekvent effekt och spänning.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1993.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 14 maj 1987 om riksmätplatser (510/87) jämte ändringar.

Helsingfors den 26 augusti 1993

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Industriråd
Seppo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.