784/1993

Utfärdat i Helsingfors den 26 augusti 1993

Statsrådets beslut om maximibeloppet av statsborgen för studielån för högskolestuderande som studerar utomlands

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 8 § 4 mom. lagen den 14 februari 1992 om studiestöd för högskolestuderande (111/92) sådant det lyder i lagen den 28 juni 1993 (630/93) beslutat:

1 §

Maximibeloppet av statsborgen för studielån som beviljas för utlandsstudier är 1 700 mark per stödmånad.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1993. Det tillämpas på studielån under studieåret 1993-1994.

För sådan person som före beslutets ikraftträdande har erhållit borgensbeslut kan utan ansökan ges ett nytt borgensbeslut, med vilket beloppet av statsborgen höjs till beloppet som fastställts i detta beslut.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 26 augusti 1993

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Yngre regeringssekreterare
Antti Vuorinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.