782/1993

Given i Helsingfors den 27 augusti 1993

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av konventionen om ett gemensamt förpassningsförfarande

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets förvaltningsområde stadgas:

1 §

Den mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Österrike, Republiken Finland, Republiken Island, Konungariket Norge, Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet den 17 december 1992 genom notväxling ingångna överenskommelsen om ändring av konventionen om ett gemensamt förpassningsförfarande (FördrS 67-68/87) är i kraft från den 1 januari 1993 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 31 augusti 1993.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 59/93)

Helsingfors den 27 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.