778/1993

Given i Helsingfors den 20 augusti 1993

Förordning om ändring av förordningen om bringande i kraft av konventionen om vägtrafik

På föredragning av utrikesministern

fogas till förordningen den 21 mars 1986 om bringande i kraft av konventionen om vägtrafik (244/86) nya 2 a och 3 a §§ som följer:

2 a §

Enligt artikel 54 punkt 5 har Finland den 20 augusti 1993 gjort en reservation till punkt 4 a i bilaga 3 till konventionen, enligt vilken reservation Finland förbehåller sig rätten att avvika från de minimimått som i fråga om andra motorfordon och släpvagnar till dem föreskrivs för den ellips diagonaler som utgör registreringsstatens nationalitetsmärke.

3 a §

Den 7 januari 1993 har Finland inlämnat en underrättelse i enlighet med punkt 4 i artikel 45 i konventionen om att det nationalitetsmärke (SF) som Finland tidigare valt har bytts ut mot ett nytt nationalitetsmärke (FIN).


Denna förordning träder i kraft den 28 augusti 1993.

Helsingfors den 20 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.