777/1993

Given i Helsingfors den 20 augusti 1993

Förordning om ikraftträdande av ändringarna av bilagan till den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik öppnad för undertecknande i Wien den 8 november 1968

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Ändringarna den 28 februari 1993 i bilagan till den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägtrafik öppnad för undertecknande i Wien den 8 november 1968 (FördrS 32/86), vilka republikens president godkänt den 19 februari 1993, träder i kraft den 28 augusti 1993 så som därom har överenskommits.

2 §

Enligt artikel 11 punkt 2 i överenskommelsen har Finland den 25 februari 1993 gjort reservationer till den till artikel 11 fogade punkt 11 underpunkt a och till punkt f i den nya artikeln 27 bis i överenskommelsen.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 28 augusti 1993.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 57/93)

Helsingfors den 20 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.