768/1993

Given i Helsingfors den 20 augusti 1993

Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av avtalet om upprättande av NORSAD-fonden och NORSAD-sekretariatet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Harare 26 januari 1993 ingångna avtalet om ändring av avtalet om upprättande av NORSAD-fonden och NORSAD-sekretariatet (FördrS 34-35/1991), vilket republikens president ratificerat den 14 maj 1993 och beträffande vilket ratifikationsinstrumentet deponerats hos Danmarks utrikesministerium den 28 juni 1993, är i kraft från den 5 juli 1993 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 25 augusti 1993.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 55/93)

Helsingfors den 20 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.