767/1993

Utfärdat i Helsingfors den 9 augusti 1993

Skattestyrelsens beslut om uppgifterna som inkluderas i diplomatiska representationernas ansökan om återbäring av omsättningsskatt

Skattestyrelsen har med stöd av 128 a § 3 mom., som den 12 juli 1993 fogats till omsättningsskattelagen (559/91) den 22 mars 1991, bestämt:

1 §

Av fakturan som antingen i original eller avskrift skall bifogas till i 128 a § omsättningsskattelagen avsedd ansökan skall följande saker framgå: anteckningen som visar försäljarens skattskyldighet ''Oms reg.'', försäljarens namn, as-signum eller personbeteckning samt adress, en utredning om den sålda förnödenheten, på fakturan debiterat totalbelopp och i det ingående penningbelopp på omsättningsskatten.

Om leveransdagen av förnödenheten och betalningsdagen av fakturan inte framgår av fakturan, skall en särskild utredning om dem bifogas till ansökan.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1993.

Helsingfors den 9 augusti 1993

Generaldirektör
Jukka Tammi

Tf. överinspektör
Ari Nielsen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.