766/1993

Utfärdat i Helsingfors den 19 augusti 1993

Inrikesministeriets beslut om ändring av inrikesministeriets beslut om när länsstyrelsens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om avgifterna för offentligrättsliga prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) fogat till 6 § inrikesministeriets beslut den 23 juni 1993 om när länsstyrelsens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om avgifterna för offentligrättsliga prestationer (642/93) ett nytt 2 mom som följer:

6 §

För de beslut och tillstånd som meddelas med stöd av luftvårdslagen (67/82), lagen om avfallshantering (673/78), lagen om miljötillståndsförfarande (735/91) och byggnadslagen (370/58) och angående vilka ett ärende har anhängiggjorts vid länsstyrelsen före den 1 september 1993 uppbärs en avgift till samma belopp som den stämpelskatt eller den avgift som enligt gällande stadganden har uppburits innan detta beslut har trätt i kraft.Detta beslut träder i kraft den 1 september 1993.

Helsingfors den 19 augusti 1993

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Regeringsråd
Ritva Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.