765/1993

Utfärdat i Helsingfors den 20 augusti 1993

Statsrådets beslut om ändring av exportkostnadsavgiften för råg

Sedan till riksdagen den 20 augusti 1993 avlåtits en proposition med förslag till lag om ändring av 9 § lagen om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål, har statsrådet med stöd av 3 § lagen den 10 december 1990 (1062/90) om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat om uppbörden av exportkostnadsavgift för råg som följer:

1 §

Exportkostnadsavgiften för råg är 70 penni per kilogram spannmål från och med den 1 augusti 1993.

Om det pris som odlaren får för råg sedan exportkostnadsavgiften har dragits av dock understiger det med exportkostnadsavgiften minskade, vid tiden för försäljningen gällande säsongdifferentierade riktpriset på korn, skall avgiften sänkas med ett belopp som motsvarar den understigande summan, dock högst med 70 penni per kilogram.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 25 augusti 1993.

Helsingfors den 20 augusti 1993

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.