764/1993

Utfärdat i Helsingfors den 12 augusti 1993

Statsrådets beslut om indragning av en tjänst inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet med stöd av 6 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), sådant det lyder i lag av den 3 april 1992 (306/92), beslutat:

1 §

I enlighet med den tredje tilläggsbudgeten för 1993 indras nedan nämnda tjänst med avtalslön den 1 september 1993.

2 §
Licensverket
Antal Tjänstebenämning Löneklass
Indras:
1 direktör S 29
3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1993.

Helsingfors den 12 augusti 1993

Minister
Pertti Salolainen

Regeringsråd
Olavi Tirkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.