751/1993

Given i Helsingfors den 9 augusti 1993

Lag om ändring av 1 § värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 kap. 1 § värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/89), sådan den lyder i lag av den 9 augusti 1993 (740/93), ett nytt 3 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

Tillämpningsområde
1 §

Om sådan verksamhet där allmänheten erbjuds att delta i gemensamma placeringar i värdepapper stadgas i lagen om placeringsfonder (480/87).


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 309/92
EkUB 15/93
Bilaga IX i EES-avtalet: rådets direktiv (85/611/EEG och 88/220/EEG).

Helsingfors den 9 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.