745/1993

Given i Helsingfors den 9 augusti 1993

Lag om upphävande av 5 kap. 1 § 3 mom. lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 5 kap. 1 § 3 mom. lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/78).

2 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 318/92
EkUB 16/93
Bilaga IX i EES-avtalet: rådets direktiv (79/279/EEG, 80/390/EEG, 82/121/EEG, 87/345/EEG, 88/627/EEG, 89/298/EEG, 89/592/EEG och 90/211/EEG).

Helsingfors den 9 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.