734/1993

Given i Helsingfors den 9 augusti 1993

Förordning om upphävande av förordningen om licensverket

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Härmed upphävs förordningen den 24 juni 1982 om licensverket (484/82) jämte ändringar.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1993.

De beslut som statsrådet utfärdat och de anvisningar och föreskrifter som licensverkets direktion meddelat med stöd av den upphävda förordningen gäller tills statsrådet eller, i fråga om direktionens beslut, handels- och industriministeriet bestämmer något annat.

Helsingfors den 9 augusti 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.