723/1993

Given i Helsingfors den 26 juli 1993

Lag om ändring av 16 § lagen om yrkesutbildningscentrer för vuxna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 § 1 mom. lagen den 31 augusti 1990 om yrkesutbildningscentrer för vuxna (760/90),

sådant det lyder i lag av den 30 december 1992 (1688/92), som följer:

16 §
Ersättning som skall betalas av den studerandes hemkommun

Om en studerande deltar i sådan grundläggande yrkesutbildning eller utbildning i form av påbyggnadslinjer som ordnas vid ett vuxenutbildningscenter och som undervisningsmyndigheterna köper, är hans hemkommun skyldig att till staten betala en ersättning som motsvarar hemkommunens betalningsandel enligt vad lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet stadgar i fråga om en elev som får yrkesutbildning. Om ersättningen från hemkommunen gäller ytterligare 40 § 1-3 mom. i den nämnda lagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 81/93
KuUB 8/93

Helsingfors den 26 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.