705/1993

Given i Helsingfors den 26 juli 1993

Lag om ändring av 21 kap. 9 § vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 21 kap. 9 § vattenlagen (264/61) av den 19 maj 1961,

sådan den lyder i lag av den 30 april 1987 (467/87), som följer:

21 kap.

Särskilda stadganden

9 §

Kostnaderna för behandlingen av ett mål vid vattendomstolen betalas med statsmedel.

Om avgifter som skall uppbäras vid vattendomstolen stadgas särskilt.

Om rätt för vittne och sakkunnig att få ersättning för rese- och uppehållskostnader och för ekonomisk förlust, om utbetalningen av nämnda ersättningar samt om åläggande av en part att ersätta staten för vad som betalts av statsmedel gäller vad som särskilt stadgas därom.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1993.

RP 241/92
StaUB 25/93

Helsingfors den 26 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.