704/1993

Given i Helsingfors den 26 juli 1993

Lag om ändring av lagen om skifte

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 december 1951 om skifte (604/51) 329 §,

sådan den lyder ändrad genom lagar av den 2 maj 1972 och den 14 april 1978 (321/72 och 267/78), samt

ändras 328 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 2 maj 1972 och den 14 april 1978, som följer:

328 §

Kostnaderna för jorddomstolens sammanträden betalas med statsmedel.

Om avgifter som skall uppbäras vid jorddomstolen och om ersättning för särskilda kostnader stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1993.

RP 241/92
StaUB 25/93

Helsingfors den 26 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.