703/1993

Given i Helsingfors den 26 juli 1993

Lag om upphävande av 7 § 2 mom. lagen om fri rättegång

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 7 § 2 mom. lagen den 2 februari 1973 om fri rättegång (87/73), sådant det lyder i lag av den 23 december 1988 (1125/88).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1993.

RP 241/92
StaUB 25/93

Helsingfors den 26 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.