702/1993

Given i Helsingfors den 26 juli 1993

Lag om ändring av rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 30 kap. 25 § rättegångsbalken, sådan den lyder i lag av den 2 februari 1979 (104/79), samt

ändras 24 kap. 7 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 19 december 1921 (274/21), som följer:

24 kap.

Om Rättens utslag och dom

7 §

Om avgifter som skall uppbäras vid hovrätten stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1993.

RP 241/92
StaUB 25/93

Helsingfors den 26 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.