699/1993

Utfärdat i Helsingfors den 21 juli 1993

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 11 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om ordnande av ömsesidiga fiskerifrågor mellan Finland och Estland år 1993

Jord- och skogsbruksministeriet har ändrat 11 § 3 mom. i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 7 januari 1993 om ordnande av ömsesidiga fiskerifrågor mellan Finland och Estland år 1993 (6/93), som följer:

11 §

De estniska fartygen skall göra ovan avsedda fiskeanmälningar till antingen kustradiostationen i Helsingfors eller den i Mariehamn, och de finska fartygen via kustradiostationen i Helsingfors till telexnummer 173 289 BRIIS EE eller till telefax-nummer 3722-683 404.


Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1993 och tillämpas fram till utgången av år 1993.

Helsingfors den 21 juli 1993

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Fiskeriråd
Markku Aro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.