697/1993

Given i Helsingfors den 26 juli 1993

Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet

Republikens President befriar på begäran genom detta öppna brev, räknat från den 1 augusti 1993, verkställande direktören, vicehäradshövdingen, politices magistern Pekka Juhani Konstantin Tuomisto från medlemskap i statsrådet samt från uppdragen att vara handels- och industriminister och minister för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde.

Republikens President utnämner och förordnar samtidigt, räknat från samma tidpunkt, politices magistern, riksdagsmannen Seppo Arimo Kääriäinen till medlem av statsrådet, till handels- och industriminister samt att såsom minister handlägga ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde.

Helsingfors den 26 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Statsminister
Esko Aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.