696/1993

Given i Helsingfors den 26 juli 1993

Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen om Nordiska kulturfonden

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Det i Köpenhamn den 3 december 1990 ingångna avtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om ändring av överenskommelsen den 12 juni 1975 om Nordiska kulturfonden (FördrS 13/77), vilket republikens president godkänt den 1 februari 1991 och beträffande vilket meddelandet om dess godkännande lämnats till det Danska utrikesministeriet den 7 februari 1991, är i kraft från den 3 maj 1991 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 28 juli 1993.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 51/93)

Helsingfors den 26 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.