694/1993

Given i Helsingfors den 26 juli 1993

Lag om ändring av 14 § lagen om gränsbevakningsväsendet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 januari 1975 om gränsbevakningsväsendet (5/75) 14 § 1 mom., som följer:

14 §

Om ett brottmål som undersöks av en gränsbevakningsmyndighet kan behandlas genom strafforderförfarande, kan kommendören för en gränsbevakningssektion eller en sjöbevakningssektion eller en av honom för uppgiften förordnad annan gränsbevakningsman i enlighet med åklagarmyndighetens anvisningarredan i samband med förundersökningen framställa straffanspråk på det sätt som stadgas i 3-7 §§ lagen om strafforderförfarande (692/93).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 63/93
LaUB 12/93

Helsingfors den 26 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.