693/1993

Given i Helsingfors den 26 juli 1993

Lag om ändring av 80 a § vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 80 a § 4 mom. vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81),

sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1990 (676/90), som följer:

80 a §

Vid domstolsbehandlingen av ett ärende som gäller körförbud skall i tillämpliga delar iakttas vad 12-17 §§ ordningsbotslagen stadgar om behandlingen av ordningsbotsärenden i underrätt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 63/93
LaUB 12/93

Helsingfors den 26 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.