685/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Lag om ändring av lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 3 juni 1983 om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/83) en ny 8 a § som följer:

8 a §

Om en avgift som avses i denna lag och som uppbärs hos eleven inte har betalts på förfallodagen, får i årlig dröjsmålsränta uppbäras högst 16 procent från förfallodagen.

Avgiften får indrivas i utsökningsväg utan dom eller utslag i den ordning som gäller för indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti1993.

RP 82/93
KuUB 7/93

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.