684/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Lag om ändring av 16 § lagen om kvällsgymnasier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 § lagen den 27 maj 1983 om kvällsgymnasier (478/83),

sådan den lyder i lag av den 25 januari 1991 (173/91), som följer:

16 §

Undervisningen i kvällsgymnasierna är avgiftsfri för eleverna. Av elever som avses i 13 § 2 mom. kan dock elevavgifter uppbäras. Avgiften kan fastställas enligt betalningsförmågan hos eleven eller hans vårdnadshavare. Av särskilda skäl kan utbildningsstyrelsen bevilja tillstånd att uppbära avgifter även av andra elever.

I fråga om dröjsmålsränta på den avgift som avses i 1 mom. och indrivning av avgiften i utsökningsväg gäller 26 e § gymnasielagen.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti1993.

RP 82/93
KuUB 7/93

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.