681/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Lag om bärkraftsklassificering av kommunerna 1994 och 1995

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med avvikelse från lagen om bärkraftsklassificering av kommunerna (649/85) verkställs bärkraftsklassificeringen av kommunerna för 1994 och 1995 enligt denna lag.

2 §

Kommunerna placeras i de bärkraftsklasser som har fastställts för dem för 1993.

3 §

Om kommunindelningen ändras genom att en eller flera kommuners hela område införlivas med en annan kommun eller en kommun som skall bildas, skall den utvidgade kommunen eller den nya kommun som bildats placeras i bärkraftsklass enligt vad som stadgas i 5 § lagen om bärkraftsklassificering av kommunerna.

Vid tillämpning av 1 mom. bedöms den ekonomiska bärkraftsklassen för den utvidgade kommunen eller den nya kommun som bildats, med avvikelse från 4 § 6 mom. (690/ 88) lagen om bärkraftsklassificering av kommunerna så att 1990-1992 utgör granskningsperiod.

4 §

Vid bärkraftsklassificeringen iakttas för övrigt 1 och 6 §§ lagen om bärkraftsklassificering av kommunerna.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 64/93
FvUB 13/93

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.