679/1993

Utfärdat i Helsingfors den 28 juni 1993

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Pulkkila och Rantsila kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Pulkkila kommun överförs till Rantsila kommun skiftena Leuvanoja, som kameralt har överförts från lägenheten Makkonen 3:20 i Vorna by i Pulkkila kommun till lägenheten Leuvanmaa III 8:9 i Sipola by i Rantsila kommun vid den ägobytesförrättning nr 115284 som infördes i fastighetsregistret den 14 oktober 1988.

2 §

Från Rantsila kommun överförs till Pulkkila kommun det område som kameralt har överförts från lägenheten Leuvanmaa III 8:9 i Sipola by i Rantsila kommun till lägenheten Makkonen 3:20 i Vorna by i Pulkkila kommun vid den ägobytesförrättning som nämns i 1 §.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 28 juni 1993

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. överinspektör
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.