671/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Förordning om ikraftträdande av avtalet med Danmarks regering och Färöarnas landsstyre om frihandel mellan Finland och Färöarna och den därtill hörande skriftväxlingen om handel med lantbruksprodukter samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i dessa

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Det i Köpenhamn den 19 november 1992 mellan Finlands regering samt Danmarks regering och Färöarnas landsstyre ingångna avtalet om frihandel mellan Finland och Färöarna samt den därtill hörande skriftväxlingen om handel med lantbruksprodukter, i vilka vissa bestämmelser godkänts genom lag av den 18 juni 1993 (670/93) och vilka republikens president har godkänt likaså den 18 juni 1993 och beträffande vilka noterna om godkännandet har utväxlats den 2 juli 1993, träder i kraft den 1 augusti 1993 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 18 juni 1993 om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Danmarks regering och Färöarnas landsstyre om frihandel mellan Finland och Färöarna samt i den därtill hörande skriftväxlingen om handel med lantbruksprodukter (670/93) och denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 50/93)

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.