669/1993

Utfärdat i Helsingfors den 8 juli 1993

Statsrådets beslut om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 1 § 2 mom. och 4 § 2 mom. lagen den 28 juni 1993 om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/93) beslutat:

1 §
Jaktvårdsavgift

Jaktvårdsavgift enligt 1 § 1 mom. lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift är 110 mark.

2 §
Jaktlicensavgift

Jaktlicensavgift enligt 4 § 1 mom. lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift är för varje fällt hjortdjur:

1) en fullvuxen älg 500 mk en älgkalv150 mk

2) ett annat fullvuxet hjortdjur 100 mk en kalv av ett annat hjortdjur 50 mk

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1993.

Helsingfors den 8 juli 1993

Minister
Ole Norrback

Jaktråd
Seppo Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.