664/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Lag om upphävande av lagen om statens audivisuella central

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs lagen den 16 januari 1976 om statens audivisuella central (27/76) jämte ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994. Lagens 2 § 2 mom. träder dock i kraft den 1 januari 1994.

Utan hinder av 14 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) förblir förordningen den 4 november 1977 om avgifter som uppbäres för statens audivisuella centrals prestationer (785/77) i kraft till och med den 28 februari 1994, om den inte särskilt upphävs dessförinnan.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 45/93
KuUB 4/93

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.