662/1993

Utfärdat i Helsingfors den 12 juli 1993

Försvarsministeriets beslut om de allmänna dagarna för värnpliktigas inträde i beväringstjänst under år 1995 och 1996

Försvarsministeriet har med stöd av 19 § förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen den 26 januari 1951, sådan den lyder i förordningen den 29 december 1988 (1361/88), beslutat:

1 §

De värnpliktiga, vilka förordnats att inträda i beväringstjänst i försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet år 1995 eller 1996, är skyldiga att i enlighet med order, som särskilt skall tillställas dem, inställa sig till tjänstgöring på följande tider:

1) till landstridskrafterna, luftstridskrafterna och gränsbevakningsavdelningarna bestämda värnpliktiga den 9 januari 1995, den 10 juli 1995, den 9 januari 1996 eller den 9 juli 1996; samt

2) till sjöstridskrafterna bestämda värnpliktiga den 13 februari 1995, den 19 juni 1995, den 16 oktober 1995, den 12 februari 1996, den 17 juni 1996 eller den 14 oktober 1996.

Om inte annat meddelats i den order som avses i 1 mom., skall den värnpliktige inträda i tjänst den föreskrivna dagen senast klockan 18.00.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1993.

Helsingfors den 12 juli 1993

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Regeringsråd, såsom byråchef
Pekka Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.