661/1993

Utfärdat i Helsingfors den 2 juli 1993

Justitieministeriets beslut om sammanträdesarvodet för nämndeman vid tingsrätterna

Justitieministeriet har med stöd av 12 § tingsrättslagen av den 28 juni 1993 (581/93) beslutat:

1 §

Nämndemäns arvode per sammanträdesdag är 350 mark.

Har en nämndeman deltagit i ett sammanträde över sex timmar, är sammanträdesarvodet 500 mark och har en nämndeman deltagit i ett sammanträde över nio timmar, är sammanträdesarvodet 650 mark.

2 §

Vid tingsrätten skall föras en förteckning över de vid sammanträdet närvarande nämndemännen och ur den lämna kommunen de uppgifter som behövs för utbetalningen av nämndemans arvode.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1993.

Genom detta beslut upphävs justitieministeriets beslut av den 21 oktober 1988 om grunderna för nämndeman vid häradsrätt tillkommande arvode (886/88).

Helsingfors den 2 juli 1993

Justitieminister
Hannele Pokka

Äldre regeringssekreterare
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.