660/1993

Given i Helsingfors den 12 juli 1993

Förordning om ändring av 1 och 4 §§ förordningen om passgranskningsställen

På föredragning av inrikesministern

ändras 1 och 4 §§ förordningen den 27 maj 1992 om passgranskningsställen (461/92) som följer:

1 §
Passgranskningsställen

Passgranskningsställe är en flygstation, en hamn, en sjö- eller gränsbevakningsstation eller ett ställe eller gränsavsnitt på rikets land- eller sjögräns som nämns i 2-7 §§ och som stadgas vara ett egentligt, begränsat eller tillfälligt in- eller utreseställe.

De egentliga passgranskningsställena är avsedda för den internationella passagerartrafiken.

In- och utresa via ett begränsat passgranskningsställe är tillåten endast när de särskilda villkoren för passgranskningsstället uppfylls. Sådana särskilda villkor kan stadgas om medborgarskap, permanent boningsort, resans syfte, resesätt samt medfört bagage i fråga om dem som reser från och till landet.

Ett tillfälligt passgranskningsställe är ett in- och utreseställe som är öppet på villkor som inrikesministeriet bestämmer och vid vilket tillstånd till gränsöverskridning fordras.

4 §
Passgranskningsställen vid gränsen mellan Finland och Norge

Passgranskningsställen är Karigasniemi, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö och Utsjoki.

Dessutom har personer som rör sig till fots eller på skidor och inte har med sig andra varor än tullfria förningar och bagage rätt att resa från och till landet via följande gränsövergångsställen:

Enontekis: området mellan Treriksröset och råmärket 294, Saarijärvi området mellan råmärket 296 B och 297 A, Halditjocko-Somasjärvi området mellan råmärket 303 B och 305 B, Lossujärvi området mellan råmärket 301 och 301 A, Syväjärvi led området mellan råmärket 319 B och 319 D, samt

Enare: Näätämönjoki råmärket 350 J samt Piilola råmärket 353 K.


Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1993.

Helsingfors den 12 juli 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.