647/1993

Utfärdat i Helsingfors den 1 juli 1993

Undervisningsministeriets beslut om beviljande av rätt att förrätta vigsel åt religionssamfundet Krishnarörelsen ISKCON i Finland

Undervisningsministeriet har i dag med stöd av 14 § 2 mom. äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/29), sådant detta stadgande lyder i lag av den 16 april 1987 (411/87), beviljat religionssamfundet Krishnarörelsen ISKCON i Finland rätt att förrätta vigsel enligt dess religiösa stadganden och ceremonier samt i övrigt med iakttagande av stadgandena i äktenskapslagen och äktenskapsförordningen.

Helsingfors den 1 juli 1993

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Äldre regeringssekreterare
Marjatta Lehtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.