644/1993

Utfärdat i Helsingfors den 28 juni 1993

Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Alajärvi stad samt Lappajärvi och Vimpeli kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Den förut inte fastställda gränsen mellan Lappajärvi och Vimpeli kommuner i sjön Lappajärvi börjar vid skärningspunkten för den kommungräns som redan finns och den nordliga gränsen för det allmänna vattenområdet söder om ön Karppa från råpunkt nummer 3 på kartan från förrättning nr 8804, som gäller omkretsrågång mellan samfälligheterna och som fastställts vid häradsrätten den 25 september 1905, och löper i rät linje mot sydsydost över det allmänna vattenområdet till den råpunkt som med nummer 14 märkts ut på kartan från nämnda förrättning norr om öarna Kuusisaari och Vasikkasaari, där den slutar.

2 §

Den förut inte fastställda gränsen i sjön Lappajärvi mellan Alajärvi stad och Lappajärvi kommun börjar vid råpunkt nr 18 för det allmänna vattenområdet, vilken märkts ut på kartan från den i 1 § nämnda förrättningen och ligger ca 500 m väster om ön Rämmäkkö, och går längs gränsen för det allmänna vattenområdet till råpunkt nr 20 på kartan där den förenas med gränsen mellan Alajärvi stad och Lappajärvi kommun.

3 §

Den förut inte fastställda gränsen mellan Alajärvi stad och Vimpeli kommun i sjön Lappajärvi börjar vid den råpunkt nr 14 för det allmänna vattenområdet som märkts ut på kartan från den i 1 § nämnda förrättningen och går längs gränsen för det allmänna vattenområdet till råpunkt nr 9 på kartan där den möter gränsen mellan Alajärvi stad och Vimpeli kommun.

4 §

Bestämmandet av gränsen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1994.

Helsingfors den 28 juni 1993

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. överinspektör
Pekka Järviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.